13-16 MART 2023
GLORIA GOLF RESORT BELEK / ANTALYA
23. ULUSLARARASI TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE
İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ

23. KLİMİK KONGRESİ

ÇAĞRI

Değerli Meslektaşlarım,

Hiçbir ayrım gözetmeksizin, eşit bireyler olarak bir arada yaşamamızı sağlayan Cumhuriyetin temel değerlerine içtenlikle sahip çıkan, ülkemizin ve insanlığın gelişiminde temel yol gösterici olarak bilimi kabul eden, uğraş verdiğimiz mesleksel ve bilimsel alanda en ileri düzeye ulaşmak için,  liyakat ve yeterliğe dayalı iş bölümünün sağlanması ve sürdürülmesini gözeten, mesleksel ve bilimsel faaliyetlerde evrensel etik kuralları benimseyerek yaşamın her alanında etik değerleri savunan, her türlü güç ve çıkar odağından bağımsız, özgün bilimsel üretimi ve paylaşımı önemseyen, fikri hür, vicdanı hür kuşakların yetişmesi için çalışmayı kendine hedef edinen Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneğinin her yıl düzenlemekte olduğu bilimsel kongrelerin XXIII.’sünü  bu yıl hep birlikte gerçekleştireceğiz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında kongre hazırlıklarına ayrı bir heyecan ve gururla başladık.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları derneğinin 36 yıllık tecrübesi ile hazırlayacağımız  alanımızdaki en güncel gelişmeleri gözden geçireceğimiz ve iki yılını geride bıraktığımız COVID 19 pandemisinden edindiğimiz tecrübeleri paylaşacağımız kongremizde  en yeni bilgileri, konusunda uzman kişilerden dinleyecek ve birlikte tartışacağız. Kongre programımızı ülkemizdeki ve dünyadaki güncel gelişmeler ve sizlerden aldığımız öneriler ışığında oluşturuyoruz.

Kongremizde alanında deneyim sahibi meslektaşlarımızın yanı sıra genç uzman ve asistan arkadaşlarımızla da buluşmayı hedefliyor, katkı ve katılımlarınızla zenginleşecek olan XXIII. Uluslararası Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi’ne hepinizi davet ediyoruz.

Cumhuriyetimizin 100 yılına ulaşmanın gururu ile Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve sevgiyle anıyoruz.

Prof. Dr. Aysel Kocagül Çelikbaş
Kongre Başkanı

Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz
KLİMİK Derneği Başkanı

23. Kongre

İlkini 1987 yılında gerçekleştirdiğimiz Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi’nin bu yıl 23.sünü düzenlemekteyiz.

Uluslararası Kongre

23. KLİMİK Kongresi, Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği Madde 7.3’te aranan Uluslararası Kongre koşullarını taşımaktadır.

Bildiri Özetleri

23. KLİMİK Kongresi’ne sözlü ya da poster bildirim son gönderim tarihi 10 Şubat 2023‘dür.