23. KLİMİK KONGRESİ

Prof. Dr. Enver Tali Çetin

Genç Araştırmacı Yarışması

Prof. Dr. Enver Tali Çetin Genç Araştırmacı Yarışması’na 15 Şubat 2023’ye Kadar Başvurabilirsiniz!!

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği, öne çıkan çalışması bulunan genç hekimleri Prof. Dr. Enver Tali Çetin Genç Araştırmacı 2023 Yarışması için başvurmaya davet ediyor!

Katılım Koşulları:

  • İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında 2021-2023 yıllarında ulusal veya uluslararası bir dergide yayımlanmış veya yayımlanmak üzere kabul edilmiş bir çalışmanız ile başvuru yapabilirsiniz.
  • Ülkemizde yapılmış çalışmalar önceliklidir.
  • Yapılan başvurular için araştırmacı yazarın 45 yaşın altında olması gerekmektedir.
  • Adayların çalışmalarını özgeçmişleriyle birlikte aşağıdaki Başvuru Formu ile iletmeleri gerekmektedir.

Son Başvuru: 15 Şubat 2023