23. ULUSLARARASI KLİMİK KONGRESİ

BİLİMSEL PROGRAM

13-16 Mart 2023

ANA KONULAR

AIDS: Tedavide Yeni GelişmelerAntibiyotik Duyarlılık Testleri

Antimikrobiyallerin Kullanımının İyileştirilmesi ve İzlenmesi

Antiviral Tedavi

Besin Kaynaklı İnfeksiyonlarBölgemizi Tehdit Eden İnfeksiyonlar

Çok İlaca Dirençli Patojenler ve İnfeksiyon Kontrolü

Diyabetik Ayak İnfeksiyonları

Febril Nötropenik Hasta ve Yönetimi

Genito-Üriner Sistem İnfeksiyonları

Grip ve Viral Solunum Yolu İnfeksiyonları

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Eğitimi

İntraabdominal İnfeksiyonlar

İnvazif Fungal İnfeksiyonlar: Tanı ve Tedavi

Klinik Mikrobiyolojide Yeni Teknolojiler ve Hızlı Yöntemler

Komplike Deri ve Yumuşak Doku İnfeksiyonları

Kronik Hepatitler: Tanı ve Tedavide Güncel Durum

Merkezi Sinir Sistemi İnfeksiyonları

Mikobakteri İnfeksiyonları: Tanı ve Tedavide Gelişmeler

Özel Konak İnfeksiyonları

Sağlık Bakımıyla İlişkili İnfeksiyonlar

Febril Nötropenik Hasta ve Yönetimi

Sepsis ve Kan Dolaşımı İnfeksiyonları

Seyahat ve İnfeksiyon

Tanı ve Tedavi Kılavuzlarının Kullanılması: Ne Zaman? Nasıl?

Toplum Kökenli Pnömoniler: Tanı ve Tedavi

Viral Kanamalı Ateşler: Eski ve Yeni Tehditler

Yabancı Cisim İnfeksiyonları

Yaşlılıkta İnfeksiyonlar

Yeni Antimikrobiyaller

Yeni Aşılar ve Erişkin Bağışıklama Stratejileri

Yeni Tanımlanan Patojenler

Yoğun Bakım Birimi İnfeksiyonları

Zoonozlar